Search here:

Hoe wordt geluid gemeten? Geluid heeft een grote invloed op ons, groter dan we zelf vaak denken. Probeer je bijvoorbeeld maar eens te concentreren wanneer er een verbouwing op straat plaatsvindt. Wanneer je een muziekinstrument bespeelt dat veel geluid produceert, zoals een drumstel of een saxofoon, dan kan dat voor de mensen in de omgeving nog al eens lastig zijn. Als muzikant wil je graag zoveel mogelijk spelen, maar teveel geluidsoverlast kan voor problemen zorgen. Hoe wordt geluid gemeten? Lees hier verder om te ontdekken hoe geluidsoverlast meten in zijn werk gaat en wat je hier zelf mee kunt doen.

Wat is geluid?

Hoorbaar geluid is voor mensen die kunnen horen een bekend fenomeen. Maar wat is het eigenlijk precies? Geluid wordt veroorzaakt door trillingen in de luchtdruk. Er vinden hele kleine veranderingen plaats die steeds boven en onder een gelijkblijvende waarde heen en weer gaan. Visueel gezien zou je dit als golfjes kunnen aangeven. We duiden de frequentie van de trillingen aan met de meeteenheid Hertz. Hoorbaar geluid ligt tussen de 20 en 20.000 Hertz. Het geluid wordt veroorzaakt door een verstoring van de lucht die de trillingen teweeg brengt. De kracht van geluid wordt aangeduid met decibel (dB). Een blad dat valt maakt ongeveer 10 dB. Met gesprekken wordt er gemiddeld rond de 60 dB gepraat. De pijngrens ligt bij veel mensen bij 120 dB dat bijvoorbeeld door een toeterende auto die vlak naast je staat wordt veroorzaakt. Maar hoe wordt geluid gemeten?

Hoe wordt geluid gemeten?

Om geluid te kunnen meten kan er gebruik worden gemaakt van een geluidsniveaumeter. Hiermee kan de decibel in kaart worden gebracht door dit om te zetten in geluidsdruk. Het apparaat bevat een microfoon die erg gevoelig is, een versterker en een scherm of wijzer die de waardes aangeeft. Het is van belang om het gemiddelde niveau over een bepaald tijdsbestek te nemen om te bepalen wat de beleving voor mensen ongeveer is.

Geluidsoverlast meten: Hoe werkt dat?

Het lastige van geluidsoverlast meten is dat hier geen objectieve standaarden voor zijn. Overlast is namelijk een subjectieve ervaring. Wat de ene persoon als hinder ziet, vindt de ander wellicht geen probleem. Er kan daarom gemakkelijk een verschil ontstaan in wat er met een apparaat gemeten wordt en wat iemand zelf als vervelend of pijnlijk ervaart. Er zijn wettelijk vastgestelde geluidsnormen die beperkte overlast ook toelaatbaar maken, wat het erg moeilijk maakt om iets aan overlast te doen. Een buur die bijvoorbeeld gaat stofzuigen kan onder de toegestane dB blijven, maar als dit om vier uur ’s nachts gebeurt, zullen de onderburen er niet blij mee zijn.

Wat kun je zelf doen?

Er zijn wel een aantal dingen je kunt doen om het geluid dat je maakt voor iedereen zo leefbaar mogelijk te maken. Maak altijd eerst goede afspraken met de buren wanneer je zelf een luid muziekinstrument bespeelt. Hiernaast kun je proberen je geluid te dempen of een geluidsdichte geluidscabine te plaatsen. Door te overleggen blijft de overlast beperkt. Hoe wordt geluid gemeten? Hopelijk weet je nu het antwoord!